Tietosuoja

Tietosuoja ja evästeet


Tässä selosteessa kerrotaan Arekin internet-sivujen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Arekin internet-sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua kävijätilastointiin ja -analytiikkaan. Palvelun yhteydessä käytetään evästeitä. Lisäksi sivujen yhteydenottolomakkeen yhteydessä käsitellään lähettäjien henkilötietoja.

Evästeellä tarkoitetaan kävijän laitteelle tallennettavaa pientä tekstitiedostoa, joka voi sisältää esimerkiksi kävijän yksilöivän selainkohtaisen tunnisteen tai tiedon siitä, että kävijä on tullut sivuille uutiskirjeen linkin kautta. Arek ei yhdistä evästeiden tietoja muihin tietoihin, eikä tiedoista käy ilmi kävijän henkilöllisyys. Lisätietoja Google Analyticsiin liittyvästä tietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojakäytännöstä.


Rekisterinpitäjä:

Arek Oy
Tukkutorinkuja 5
00580 Helsinki
tietoturva@arek.fi


Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota yhteydenottokanava Arekiin sekä Arekin internet-sivujen käytön tilastointi ja analytiikka.
Käsittely perustuu yhteydenottolomakkeen osalta rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Oikeutettuna etuna on mahdollisuus olla yhteydessä Arekiin suoraan internet-sivuilta ja vastata yhteydenottoihin. Internet-sivujen tilastoinnin ja analytiikan osalta käsittely perustuu kävijän suostumukseen.


Käsiteltävät tiedot:

• Kävijätilastointi ja -analytiikka
o Yksilöintitunniste
o IP-osoite
o Sivuilla käynnin tiedot (ajankohta, vieraillut sivut, mitä kautta sivuille tultu ym.)
o Kävijän päätelaitteen tiedot (käyttöjärjestelmä, selain)

• Yhteydenottolomake
o Yhteystiedot ja muut viestin lähettäjän antamat tiedot


Tietojen säilytysajat:

Evästeiden säilytysajat vaihtelevat. Lyhimmillään evästeitä säilytetään käyttäjän istunnon ajan ja pisimmillään kaksi vuotta istunnon jälkeen. Google Analytics -palvelussa tietoja säilytetään 14 kuukautta.

Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä tietoja säilytetään enintään kolme kuukautta yhteydenotosta.


Tietojen luovutukset ja siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle:

Tietoja luovutetaan palveluntarjoajille: tilastoinnin ja analytiikan osalta Googlelle ja yhteydenottolomakkeen osalta internet-sivujen palveluntarjoajalle sekä sähköpostipalveluntarjoajalle. Google siirtää Google Analytics -palveluun liittyviä tietoja Yhdysvaltoihin, ja siirto perustuu EU:n komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden käyttöön.


Profilointi ja automaattinen päätöksenteko:

Arek ei käytä tietoja profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.Rekisteröidyn oikeudet:

Sinulla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi ja pyytää tietojesi poistamista. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä, vastustaa käsittelyä sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisemista. Suostumukseen perustuvan käsittelyn osalta sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetun toimistolle. Oikeuksiesi käyttämistä koskevien pyyntöjen osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen tietoturva@arek.fi.