Yhteistyöllä vastuulliseen liiketoimintaan

Eläketoimialalla vastuullisuus on korostuneesti esillä. Toimialan vastuullisuus ilmenee siinäkin, että vaikka yhtiöt kilpailevat keskenään, yhteisten IT-palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa tehdään syvää ja hyvää yhteistyötä moninkertaisen tekemisen välttämiseksi. Yhteiset IT-palvelut on keskitetty pääosin eläketoimijoiden yhdessä omistamaan Arekiin. Meidän perustehtävämme Arekissa onkin mahdollistaa työeläketurvan tehokas toimeenpano yhteisillä tietojärjestelmäpalveluilla.  Luomme omalta osaltamme vakautta, turvaa ja edesautamme eläketoimijoita digisiirtymässä. Tiedonkäsittelyn ympäristöjalanjäljen pienentäminen on yhteinen haaste, jonka ratkaisussa olemme aktiivisesti mukana.

Tekoja yhteisen hyvän eteen

Asiakkaamme eli suomalaiset eläkeyhtiöt ja Eläketurvakeskus ovat Arekin mukana hyvin syvällä yhteisten palveluiden kehittämisessä yhteisesti sovitun, kansainvälisestikin ainutlaatuisen yhteistoimintamallin kautta. Tuskin millään toimialalla tehdään näin hienoa yhteistyötä yhteisen hyvän eteen. Yhtiöiden osaajat tekevät työtä yhdessä satojen omien alueidensa huippujen kanssa tiimeissä.  

 Tällaisen menettelyn kautta ohjaamme yhteisten palveluiden liiketoiminnallista sisältöä, arkkitehtuuria sekä tietosuojaa ja -turvaa. Lisäksi Arekia yhtiönä ohjaa hallitus, joka koostuu asiakasomistajista. Mutkattoman yhteistyön kautta varmistamme, että Arekin palvelut ovat juuri asiakastarpeisiin ja sitä kautta kansalaisille sopivia. 

Arek tarjoaa palvelut asiakkaidensa käyttöön helppokäyttöisinä SaaS (Software as a Service)-palveluina. Asiakkaamme hankkivat palvelut käyttöön Arekin tuotehallinnan kautta. Tuotteiden hintoihin sisältyvät kaikki palveluiden kehittämiseen, ylläpitoon ja tuotantoon liittyvät kustannukset, jotka Arek hoitaa eikä asiakkaidemme tarvitse niistä huolehtia.  

Kaikille yhteisten tuotteiden lisäksi Arek tarjoaa sopivassa määrin yhteisiin IT-palveluihin saumattomasti liittyviä laki- ja asiakaskohtaisia palveluita, jotta palvelut varmasti istuvat asiakkaiden toisistaan erilaisiin prosesseihin saumattomasti. Arekin peruspullaa on kaikille yhteiset palvelut, mutta asiakkaamme voivat myös valita poimivatko vain rusinat pullasta vai ottavatko pullaan myös täytettä.

Kolme kulmakiveä: tehokkuus, käytettävyys ja tietoturva

Arekin peruspalvelut tulevat uusiutumaan uuteen arkkitehtuuriin ja pohjautumaan julkipilven tuomiin mahdollisuuksiin seuraavien vuosien aikana. Tämän myötä tarjoamamme tehokkuus, käytettävyys ja tietoturva tulevat vielä entisestään paranemaan. Tekoäly tulee varmasti tehostamaan ohjelmistokehitystä ja ylläpitoa huomattavasti. Lisäksi julkipilven tarjoamat uudet mahdollisuudet tuovat lisää joustoa ja ketteryyttä palveluiden käyttöön.  

Arek täytti viime vuonna 20 vuotta, joka kuvaa toimialle vastuullisuuden lisäksi olennaisesti liittyvää pitkäjänteisyyttä. Pitkäjänteinen ja hyvä yhteistyö tuottaa hedelmää, joista asiakkaamme pääsevät nauttimaan palveluidemme kautta. 

Oikein hyvää kevään alkua!


Aaro Mutikainen
Toimitusjohtaja
Arek Oy