Arek rakentaa työeläkkeiden järjestelmien yhteistä tulevaisuutta

Suomalaisen työeläkealan datankäsittelyn tulevaisuus vaatii poikkeuksellista korkeaosaamista ja huolellista suunnittelua. Työeläkeyhtiöitä palvelevana ohjelmistokehittäjänä Arek tekee yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä tällä saralla.

arek20v_74jpg

Arekin ja työeläkeyhtiöiden huippuasiantuntijoilla on käynnissä pitkäjänteinen hanke, joka uudistaa työeläkealan yhteiset vakuuttamisen, työnantajapalveluiden ja eläkkeenlaskennan palvelut. Vala-nimeä kantava hanke myös määrittää tulevaisuuden dataratkaisujen teknologiatoteutuksia ja datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.  

”On erinomaisen tärkeää, että tulevaisuuden työeläkevakuuttamisen ja -laskennan pohjatyöt tehdään huolella”, sanoo Arekin toimitusjohtaja Aaro Mutikainen.  ”Asiakkaitamme motivoi hankkeessa se, että yhtiöiden järjestelmät eivät toimi, jos dataperusta ei toimi. Kun perusjärjestelmien teknologiset ratkaisut toimivat hyvin, myös liiketoiminnan kehittämisen edellytykset vahvistuvat.”  

Hanke on laajuudeltaan ja merkitykseltään poikkeuksellinen jopa kokeneelle tietojärjestelmäarkkitehdille. Petri Suominen on yksi hankkeen keskeisistä asiantuntijoista. Puhtaan, modernin data-alustan datamäärä ja loppukäyttäjämäärät eivät ole jääneet häneltä huomaamatta.

Suuri on kaunista 

”Vaateet ovat valtavat”, Suominen toteaa. ”Eläketieto on kansallista pääomaa. On ollut hienoa havaita, että kaikkien mukana olevien yhtiöiden data-arkkitehdit puhaltavat yhteen hiileen, avoimesti keskustellen ja yhteistä näkemystä kohti työskennellen.” 

”En ole juurikaan yksityisen sektorin hankkeissa nähnyt näin laajaa edustusta eri sidosryhmistä. Isojen asioiden äärellä siis ollaan.” 

Työn alla oleva ratkaisu kattaa kaiken työeläketoimijoiden datan, joka eri järjestelmissä on. Arkkitehdit määrittelevät nyt sitä, miten tieto järjestellään hyödynnettäväksi tulevaisuudessa, ja miten analytiikkatoiminnot toteutetaan. Implementaatio seuraa myöhemmin. 

Määrittelyhankkeen kehityskenttä jakautuu kahteen pääosaan. Toisaalta kyse on operatiivisen datan alustasta, jota työeläkeyhtiön hyödyntävät järjestelmissään arjen toiminnassa. Alustan toinen osa keskittyy datajakeluun ja siihen, että yhtiöt pääsevät valtaviin tietomassoihin käsiksi valitsemiensa ohjelmistorajapintojen kautta. Jakeluosan merkitys on erityisen suuri raskaassa data-analytiikassa ja erityissovellusten rakentamisessa.


”Kokonaisuus on kuin sarjakuvan Asterix ja Obelix”, Suominen naurahtaa. ”Obelix tekee operatiivisen puolen hartiatyön ja Asterix keskittyy nokkelaan ja nopeaan datan hyödyntämiseen.” 

Teknologia-arkkitehtuurin ratkaisut projektissa ovat hyvin edistyksellisiä. Suominen sanoo ratkaisun ylittävän tulevaisuuskestävyydellään data lake -määritysten rajat. 

”Ensin oli warehouse, sitten lake, mutta siitäkin on menty eteenpäin. En haluaisi hakea tälle arkkitehtuurille mitään täsmällistä nimeä, niin ainutkertaisesta kokonaisuudesta on kysymys.”

 

Laskentateho skaalautuu pilvessä 

Mikä tahansa moderni dataratkaisu perustuu nopeaan ja muuntautumiskykyiseen pilviarkkitehtuuriin. Tämä pätee myös eläkelaskentaan. Suominen kertoo kehitysjänteen olevan pitkä. Vuosia sitten aloitettu siirtymä pilveen on menossa ja loppujen Mainframe-ohjelmistojen siirtyminen vie viidestä kymmeneen vuotta. Samalla muokataan myös käytössä olevien sovellusten ohjelmistoarkkitehtuuria. 

Valtaisan uudistuksen hyödyt ovat ilmeiset. 

”Työeläkeyhtiöiden datatalouden mekaniikka on tulevaisuudessa huomattavasti sujuvampi kuin nyt. Numeromurskaus jouhevoituu esijalostustoiminnallisuuksien kautta ja domainien sekä datasettien luominen helpottuu ratkaisevasti. Kun laskentateho tulee skaalautuen pilvestä, yhtiöt pystyvät tuottamaan nopeammin sovelluksia ja tuotteita markkinoille.” 

Arek siis rakentaa eläkejärjestelmän tulevaisuuden yhteistä sydäntä. 

”Meidän erityisosaamistamme on sovittaa yhteen julkishallinnon sekä suurten ja pienten yksityissektorin toimijoiden tarpeet,” Aaro Mutikainen sanoo. ”Toteutettavista palveluista 80–90 prosenttia on yhteisiä ja loput asiakaskohtaisesti rakennettuja. Räätälöinnin osuus on pieni mutta asiakastarkoituksenmukaisuuden kannalta tärkeä.” 

”Harvalla toimialalla kilpailevat yhtiöt tekevät auliisti yhteistyötä koko toimialan tehokkuuden hyväksi. Asiakkaidemme piirissä vapaaehtoinen yhteistyö koetaan havaintojemme mukaan yhteisöllisenä, koko yhteiskuntaa palvelevana vastuullisuutena. Toimeenpano toteutetaan mahdollisimman sujuvasti yhdessä.”