Arek kuuluu Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon

IN typaikatpng


Arek osallistui PeoplePower®-henkilöstötutkimukseen, jossa kartoitetaan Suomen innostavimpia työpaikkoja. Laaja tutkimus kartoittaa työympäristön innostavuutta sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja omistautuneisuutta. Tutkimuksessa Arek saavutti hyvän AA-luokituksen ja ansaitsi Suomen Innostavimmat Työpaikat 2023 -tunnustuksen.

Viestinnän, osallistumisen ja lähijohtamisen huippuarvosanat

Tutkimuksen mukaan Arek erottui erityisesti viestinnässä, osallistumisessa ja lähijohtamisessa. Näillä osa-alueilla saavutetut huippuarvosanat kertovat selkeästä viestinnästä organisaatiossa. Työntekijät tunnistavat, että heidän äänensä kuullaan ja heitä arvostetaan, mikä edistää positiivista työilmapiiriä ja tiimityötä.


Tulos heijastaa sitoutumista ja omistautuneisuutta

Arekin menestyksen takana on työntekijöiden vahva sitoutuminen ja omistautuneisuus työhönsä. Tulokset osoittavat, että työntekijät kokevat vahvaa yhteenkuuluvuutta ja ovat motivoituneita panostamaan työtehtäviinsä sekä kokevat että heitä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti.  Arekin pyrkimys on luoda työympäristö, joka kannustaa innovaatioihin ja tukee jokaisen työntekijän kasvua ammatillisesti, joten olemme erittäin iloisia tuloksista.


Tulevaisuuteen suuntautuva innostava työympäristö

Arek näkee Innostavimmat Työpaikat -tutkimustulokset vahvistuksena oikeasta suunnasta. ”Olemme sitoutuneita työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaation menestykseen. Saavutettu AA-luokitus on motivoiva kannustin jatkamaan työtä entistä innostavamman ja kehittyneemmän työympäristön rakentamiseksi”, talous- ja henkilöstöjohtaja Harri Koponen kertoo.Arek Oy innostavimmat diplomi 2023png