Arek 20 vuotta – Yhteistyön kehittäminen on osa strategiaa

Tänä vuonna 2023 Arek täyttää 20 vuotta. Arekissa on siis miltei kaksi vuosikymmentä rakennettu, ylläpidetty ja kehitetty eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita. Työtä on tehty arvojemme mukaisesti luotettavasti, vastuullisesti, yhteistyössä ja ilolla.  

Tässä juttusarjassa avaamme sitä, mitä arvot meille käytännössä tarkoittavat sekä kerromme onnistumisen ja ilon hetkistä Arekissa. Tervetuloa tutustumaan Arekiin juhlavuoden myötä.

Vaakapohja 2 2png

Arekin toimitusjohtajan, Aaro Mutikaisen, mukaan Arekin menestyksekkään toiminnan edellytys on hyvä yhteistyö työeläkealan toimijoiden kesken. Yhteistyötä on kuitenkin aina syytä kehittää ja syventää entisestään, ja viime vuonna Arekin ympärille rakentuva hyvähenkinen yhteistyö nostettiinkin painopistealueeksi strategiaa valmisteltaessa.  

“Yhteistyö strategisena painopistealueena näkyy myös visiossamme, joka on ‘Sujuvat palvelut ja mutkaton yhteistyö’. Sujuvan yhteistyön merkitys ja sen kehittäminen hyödyttää koko toimialaa. Se lisää luottamusta ja tukee keskinäistä kanssakäymistä”, Aaro kertoo. 

Ketterä toimintamalli syntyy yhteistyössä

Keskeinen yhteistyötä edistävä ja kehittävä toimenpide on ollut toimintamallien päämäärätietoinen ketteröittäminen. Arekin IT-johtaja, Carita Broms-Paulasuo, kertoo, että ketterää toimintamallia kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.  

“Yhteisenä tahtonamme on ketteröittää ja sujuvoittaa toimitusprosesseja. Käytännössä ketterä toimintamalli tarkoittaa sitä, että pyrimme selkeyttämään rooleja, lisäämään prosessien läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä lyhentämään läpimenoaikoja ja poistamaan hukkaa”, Carita avaa. 

Arekin asiakkaat ovat jo siirtyneet ketterään toimintamalliin, ja tällä hetkellä ajankohtaista on mallin käynnistäminen toimittajayhteistyössä. Se, että kaikki osapuolet osallistuvat aktiivisesti yhteistöprojektien eri vaiheisiin, on kaikkien etu.  

“Sujuva yhteistyö ja sen kehittäminen sekä yhteinen visiointi tuovat uusia mahdollisuuksia ratkaisujen tuottamiseen”, Carita korostaa.  

Ketterä toimintamalli ulottuu myös Arekin sisäiseen yhteistyöhön 

Arek on pienehkö organisaatio, jossa yhteistyö ja toisen auttaminen on edellytys onnistumiselle. Vaikka Arekin sisäinen yhteistyö on tutkitusti mutkatonta jo nyt, yhteistyön kehittäminen myös sisäisesti on tärkeää. Ketterämmät toimintamallit ja roolien selkeyttäminen on näin ollen otettu tavoitteeksi myös Arekin sisällä.  

Toimitusjohtajana Aaro panostaa yhteistyöhön äärimmäisen mielellään. Henkilökohtaisesti hän kokeekin, että hyvähenkinen yhteistyö on työn arvokkaimpia asioita ja lisää sen mielekkyyttä ja tuloksellisuutta huomattavasti. 

“Yhteistyö luo mielekkyyttä ja sisältöä työhön ja koko elämään. Olen erittäin etuoikeutettu, kun saan tehdä töitä työeläkeyhteisössä ja Arekissa, joissa molemmissa yhteistyö on arvostettua, hyvähenkistä ja toimivaa. Töihin on kiva tulla joka päivä”, Aaro päättää.