Arek 20 vuotta – Yhteinen onnistuminen johtaa yhteiseen iloon

Työn iloa! Olet varmasti kuullut tämän toivotuksen joskus. Olemme Arekissa sitä mieltä, että ilo on olennainen osa työhyvinvointia ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työkaverit tuovat iloa arkeen ja tiukoissa paikoissa toisten tuki voi olla korvaamatonta. Yhdessä ääneen nauraminen on parasta lääkettä jaksamiseen. Kolme asiantuntijaamme kertovat miten ilo näkyy heidän työssään ja mitä se heille tarkoittaa. ​​​​​​​


Tänä vuonna 2023 Arek täyttää 20 vuotta. Arekissa on siis miltei kaksi vuosikymmentä rakennettu, ylläpidetty ja kehitetty eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita. Työtä on tehty arvojemme mukaisesti eli luotettavasti, vastuullisesti, yhteistyössä ja ilolla. Tässä juttusarjassa avaamme sitä, mitä arvot meille käytännössä tarkoittavat sekä kerromme onnistumisen ja ilon hetkistä Arekissa. Tervetuloa tutustumaan Arekiin juhlavuoden myötä.


Tuula_Olli_Aila 3png

Vaativissa projekteissa mukana oleminen on projektipäällikön ilo

Tuula Pakkanen-Holm, projektipäällikkö

Arekin projektipäällikkö Tuula Pakkanen-Holm kertoo ajatuksistaan korkean riskin projektien johtamisesta. Edessä olevat haasteet eivät useimmiten nostata mieleen suuria ilon tunteita, kun epäonnistumisen riski näyttäytyy korkeana. “Silti riskeistä huolimatta on kuitenkin aina suuri ilo olla mukana vaativassa projektissa, jollaista ei ole ennen tehty”, Tuula kertoo. Projekteissa iloa tuo erityisen paljon myös se, jos tiedetään projektin lopputuloksen tuovan jollain tapaa parannusta sen loppukäyttäjälle tai ylläpitäjälle.


Yhdessä onnistuminen tuottaa iloa koko projektitiimille

Yksi tällainen mielenkiintoinen, mutta haastava projekti oli vuoden 2021 aikana toteutettu Yhella Rehosting. Kyseessä oli pilveistysprojekti, jossa keskuskoneympäristössä ajettava Yhteinen eläkkeenlaskentajärjestelmä eli Yhella vietiin pilvialustalle. Tuulan mukaan projektissa korostui erityisesti rautainen asiantuntijuus, jota kukin projektiin osallistuja toi hankkeeseen.  

“Sitä osaamista oli ilo seurata. Asiantuntijat laittoivat parhaan osaamisensa peliin ja saivat ratkaistua jokaisen vastaan tulleen haasteen yksi kerrallaan innovatiivisesti ja taitavasti”, Tuula muistelee.  

Kun testausvaiheessa saatiin huomata, että valittu teknologia toimi, koko projektitiimi sai tuntea iloa ja onnistumisen tunnetta. Hyväksymistestaus oli vielä edessä, mutta oli kuitenkin jo varmaa, että projekti oli teknisesti onnistunut – vieläpä aikataulussa ja budjetissa pysyen.

“Yhdessä onnistuminen tuottaa iloa koko projektitiimille. Me tehtiin se!”


Yhteishenki kasvaa tiukoissa paikoissa

Olli Virolainen, projektipäällikkö

Arekin projektipäällikkö Olli Virolaisen mukaan kehitysprojektien luonteeseen kuuluu usein haastava aikataulu ja tiukka budjetti, joissa isoihin virheisiin ei ole varaa. Haastavan projektin saattaminen onnistuneesti loppuun kuitenkin korostaa yhteistä onnistumisen tunnetta sekä kasvattaa yhteishenkeä.  

Arekissa on saatu nauttia monista onnistumisen ja ilon tunteista kehitysprojektien saralla, sillä käytännössä kaikki viimeaikaiset isommat kehitysprojektit on saatu tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.  

”Esimerkkinä voin nostaa esimerkiksi vuonna 2022 toteutuneen perhe-eläkeprojektin, jossa huomioimme lain myötä leskeneläkkeeseen sekä lapseneläkkeeseen tulevat muutokset Arekin yhteisiin järjestelmiin. Myös henkilötunnuksen uudistamiseen liittyvän projektin ensimmäinen vaihe saatiin hiljattain tehtyä”, Olli summaa.  


Yhteistyö on kaiken perusta

Vaikka kaikissa näissä projekteissa oli omat haasteensa, kokivat asiakkaat ja areklaiset ne kokonaisuutena onnistuneiksi. Erityisen ilahduttavaa on ollut, että palautekyselyissä on korostunut Arekin, asiakkaiden edustajien sekä toimittajien välinen yhteistyö, joka on koettu poikkeuksetta erityisen onnistuneeksi. Sujuva yhteistyö ja iloinen tunnelma projektien palaverissa onkin varmasti ollut yksi onnistumisen avain.

”Toivon, että iloinen ilmapiiri pysyy osana projekteja jatkossakin, jolloin saamme varmasti nauttia uusista onnistumisista Arekin tulevissa kehitysprojekteissa”, Olli sanoo.


Ilo on voimaa-antava matkakumppani

Aila Keski-Saari, liiketoiminta-arkkitehti

Liiketoiminta-arkkitehti Aila Keski-Saarella on pitkä Arek-historia, jonka aikana on ehtinyt kertyä monenlaisia kokemuksia. Onnistumisten ja haasteiden lisäksi myös ennen kaikkea iloa. Aila tuo esille sen, kuinka työkaverit tuovat iloa ja tukea myös arkiseen tekemiseen. Kun eri asiantuntijoiden kirjo työskentelee yhdessä, saadaan aikaiseksi enemmän kuin yksin saisi.

”Ensimmäisenä ajatuksenani ilosta Arekissa tulee mieleeni ihmiset ja se tunne onnistuneesta yhdessä tekemisestä, olivatpa ne sitten lyhyitä kohtaamisia tai pidempiaikaista yhdessä tekemistä”, Aila kertoo. ”Oma työyhteisöni ja erityisesti ihmiset, joiden kanssa työskentelen tiiviimmin, ovat tuoneet konkreettista iloa. Työarjessa ilojen ja huolien jakaminen keventää mieltä ja rikastuttaa omaa ajattelua. Tämä tuntuu arvokkaalta, vaalimisen arvoiselta asialta.”

Arjen pienet kohtaamiset ovat arvokkaita ja etätyöaikaan tarve kohtaamisille on vielä isommassa roolissa.


Myötätuuleen on helpompi pyöräillä

Aila oli Arekissa mukana työeläkevakuuttamisen tavoitetilaa kartoittavassa selvityksessä. Työssä selvitettiin liiketoiminnan näkökulmasta vakuuttamisessa tarvittavia palveluita.

”Tuorein kokemukseni yhdessä tekemisestä on viime syksynä asiakkaiden kanssa tehty vakuuttamisen selvitystyö, joka kiteyttää, mitä yhdessä tekeminen parhaimmillaan on ja kuinka innostavaa se voikaan olla. Se on kuin polkisi pyörää hyvään myötätuuleen,” Aila kuvailee.

Hän jatkaa: ”Onneksi iloa voi tuntea monenlaisista asioista. Itse haluan oppia huomaamaan entistä pienempiäkin ilon aiheita, silloin iloita voi useammin. Ilo on voimaa-antava matkakumppani.”

Tuula_Olli_Ailapng