Arek 20 vuotta – Toimiva yhteistyö johtaa onnistuneisiin lopputuloksiin

Tänä vuonna 2023 Arek täyttää 20 vuotta. Arekissa on siis miltei kaksi vuosikymmentä rakennettu, ylläpidetty ja kehitetty eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita. Työtä on tehty arvojemme mukaisesti luotettavasti, vastuullisesti, yhteistyössä ja ilolla. Tässä juttusarjassa avaamme sitä, mitä arvot meille käytännössä tarkoittavat sekä kerromme onnistumisen ja ilon hetkistä Arekissa. Tervetuloa tutustumaan Arekiin juhlavuoden myötä. 

Vaakapohja 2 1png


Arekin ja asiakkaan yhteistyön sujuvuus on toiminnan edellytys

Päivi Syrjälä, Elo 

Työeläkeyhtiö Elon kehityspäälliköllä, Päivi Syrjälällä, on vuosikausien kokemus yhteistyöstä Arekin kanssa. Elossa hänen vastuulleen kuuluvat muun muassa henkilöasiakkaiden verkkopalvelu ja Elon eläkejärjestelmien kehitys Arekin järjestelmien osalta. Arekin asiakasryhmään Päivi on kuulunut Arekin alkuajoista asti. 

"Olen ollut työeläkealalla 30 vuotta – siis kauemmin kuin Arek on ollut olemassa. Suurimman osan ajasta olen kuitenkin tehnyt kaikenlaista yhteistyötä Arekin kanssa testauksesta vaatimusmäärittelyyn. Välillä yhteistyö minun ja Arekin välillä on ollut tiiviimpää ja välillä väljempää riippuen roolistani, mutta yleisesti ottaen yhteistyötä on alalla kehitetty tiiviimpään suuntaan”, Päivi kertoo. 

Valtavia ponnistuksia tiukalla aikataululla

Päivi kokee, että Arekin ja Elon välisen yhteistyön sujuvuus on Elon toiminnan edellytys. Siksi haasteisiin, kuten häiriökatkoihin, reagoiminen on erittäin tärkeää. Usein työtä tehdään aikataulupaineen alla, mutta siitä huolimatta yhteistyö on Päivin mukaan mutkatonta ja asiallista. 

Työeläkealalla on yleistä, että ihmiset vaihtavat työpaikkaa, mutta ala pysyy. Arekissa onkin töissä Päivin entisiä työkavereita Elosta. Vanhojen tuttujen lisäksi myös muiden areklaisten lähestymiseen on matala kynnys. 

“Saan aina kaikkiin kysymyksiini vastauksen nopeasti. Muutenkin yhteistyö on hyvin mutkatonta ja asiallista, ja myös haastavissa hetkissä on onnistuttu löytämään kompromissi. Yhteistyön seurauksena olemme saaneet aikaan valtavia ponnistuksia tiukalla aikataululla.”  

Yhteistyö rikastuttaa ideointia ja säästää resursseja

Sujuvan yhteistyön seurauksena resursseja säästyy ja on helpompi saada aikaan oikeita asioita. Toimivasta yhteistyöstä työeläkealalla hyötyvät kaikki, ja etenkin isojen hankkeiden läpiviennin aikana yhteistyön merkitys on korostunut. 

“Eri tahojen mukanaolo rikastuttaa ideointia ja innovointia, kun yhteistyön avulla kootaan parhaat ideat yhteen. Kun kaikki panostavat yhteiseen tekemiseen, lopputuloksena saamme nauttia toimintavarmoista ja laadukkaista järjestelmistä.” 

Sujuvan yhteistyön ansiosta saadaan aikaan onnistuneita lopputuloksia

Juho Tarvainen, Accenture 

“Yhteistyö Arekin kanssa on päivittäistä. Hiomme malleja ja sovimme työnjaosta sekä käymme läpi projektien kuulumisia tarpeen tullen”, kertoo Accenturen toimituksen palvelupäällikkönä toimiva Juho Tarvainen.  

Juho aloitti työeläkealalla 9 vuotta sitten. Tehtävät ja toimenkuva ovat vaihdelleet, mutta tiivis yhteistyö Arekin kanssa on pysynyt. 

Erilaisten liiketoimintatarpeiden täyttäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä

Asiakkaiden erilaiset liiketoimintatarpeet ja monimutkainen järjestelmäkenttä tekevät Juhon työstä haastavaa. Tuloksien aikaansaamisen kannalta sekä yksittäisten tekijöiden ammattitaito että toimiva yhteistyö ovatkin erittäin keskeisessä asemassa.  

“Alallamme on rautaisia asiantuntijoita, jotka tietävät, mitä tekevät. Sujuvan yhteistyön ansiosta löydämme kaikille hyviä ratkaisuja ja saamme aikaan onnistuneita lopputuloksia.” 

Juhon mukaan yhteistyö Arekin ja toimittajien välillä on kehittynyt paljon vuosien aikana. Pandemia-aikana alkanut etä- ja hybridityöskentely on tuonut yhteistyön tekemiseen omat haasteensa, kun kaikkia asioita ei ole voinut hoitaa kasvotusten. Yleisesti ottaen kehityskaari on ollut kuitenkin erittäin positiivinen, ja etätyö on pistänyt kehittämään yhteydenpitoa ja työn tekemisen mallia. 

“Urani alkuaikoina toimintakenttä oli hajautuneempi, ja teimme töitä enemmän omissa oloissamme. Nykyään teemme enemmän yhteistyötä ja kehitämme uusia tekemisen malleja.” 

Toimivasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Juhon mukaan toimivalla yhteistyöllä on valtava merkitys kaikille eläkealan toimijoille, ja siitä hyötyvät myös loppukäyttäjät. Käytännössä toimivan yhteistyön seurauksia ovat esimerkiksi nopeutuneet käsittelyajat ja eläkealan kustannusten lasku järjestelmien osalta.  

“Yhteistyö on kaiken toimintamme pohja, ja ilman sitä emme voisi tehdä työtämme. Sujuvasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki – viime kädessä jokainen suomalainen eläkkeensaaja.”  

Ylätason visio ja ohjaavat periaatteet antavat yhteistyölle suunnan

Janika Rämö, Arek 

Arekissa liiketoiminta-arkkitehtinä työskentelevän Janika Rämön mielestä kaikki Arekissa perustuu toimivalle yhteistyölle. Työ on luonteeltaan kehittämistyötä, jota ohjaavat asiakkaiden liiketoiminnalliset tarpeet ja lainsäädäntö. 

Kaikkien toimijoiden, eli Arekin, asiakkaiden ja toimittajien, yhteisenä tavoitteena on saada aikaan kustannustehokkaita, toimivia ja tietoturvallisia tietojärjestelmiä työeläkealan käyttöön.  

“Työeläkevakuuttamisen yhteinen toimeenpanon visio ja ohjaavat periaatteet antavat työllemme suunnan. Ne näkyvät kaikessa tekemisessämme ja ohjaavat käytännön työtä”, Janika avaa. 

Yhteistyön kautta myös eriävät tarpeet tulevat huomioiduiksi

Yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien kanssa näkyy Janikan työssä muun muassa yhteydenpitona ja yhteisinä työpajoina. Yhteistyön intensiivisyys riippuu käynnissä olevista projekteista ja kehityshankkeista. 

“Välillä yhteyttä tulee pidettyä päivittäin, ja välillä riittää yksittäinen sähköposti. Yhteistyömme käsittää niin laajat hankkeet kuin pienet, yksittäiset muutokset”, Janika kertoo. 

Toisinaan asiakkailla voi olla erilaisia tarpeita, joiden yhteensovittaminen edellyttää vuoropuhelua ja kompromissien hakemista. Aikaisemmin Janika on työskennellyt myös Elossa ja ETK:ssa joten perspektiiviä on kertynyt myös asiakkaan näkökulmasta. 

“Joskus teemme enemmän töitä sen eteen, että kaikkien tarpeet tulevat huomioiduiksi. Yhteisessä tekemisessä myös ohjaavien periaatteiden merkitys korostuu – kaikkea emme edes pyri tekemään, vaan keskeistä on keskittyä olennaisiin toimintoihin.” 

Kattavan yhteistyön ansiosta toimijat oppivat toisiltaan

Aloittaessaan työt Arekissa vuonna 2017 käynnissä oli Otavaksi nimetty Otepalvelun uudistushanke, jonka onnistumisessa hyvä yhteistyö oli erittäin keskeisessä asemassa. Janikan mukaan työeläkealan toimijoiden välinen yhteistyö on kehittynyt entisestään vuosien varrella, ja nykyään yhdessä tehdään aikaisempaakin enemmän.  

“Nykyään esimerkiksi yhä useampi työpaja valmistellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Se on hyvä, koska mitä kattavampaa yhteistyö on, sitä enemmän voimme oppia toisiltamme. Uskon, että tulevaisuudessa yhteistyö tulee tiivistymään entisestään.”