Arek 20 vuotta – Luottamus syntyy yhteisen tavoitteen kautta

Tänä vuonna 2023 Arek täyttää 20 vuotta. Arekilla on siis miltei kaksi vuosikymmentä rakennettu, ylläpidetty ja kehitetty eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita. Työtä on tehty arvojemme mukaisesti luotettavasti, vastuullisesti, yhteistyössä ja ilolla. Tässä juttusarjassa avaamme sitä, mitä arvot meille käytännössä tarkoittavat ja kerromme onnistumisen ja ilon hetkistä Arekissa. Tervetuloa tutustumaan Arekiin juhlavuoden myötä.


MicrosoftTeams-imagepng

Luottamus syntyy yhteisen tavoitteen kautta

Kun kaikki yhteistyötä tekevät tahot omaavat saman yhteisen tavoitteen, voidaan luottaa siihen, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja yhteistyö on mutkatonta. Kaikkien meidän työeläkealan toimijoiden yhteisenä tavoitteena on toteuttaa työeläketurvan toimeenpano mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti.

Arekin perustehtävä

Arekin rooli yhteisen tavoitteen saavuttamisessa on mahdollistaa työeläketurvan tehokas toimeenpano yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden avulla. Palveluiden tulee olla kustannustehokkaita, toimintavarmoja ja tietoturvallisia.

Arekissa luottamus ja luotettavuus ovat tekemisen ytimessä. Luotettavuus on yksi perusarvoistamme. Työeläkalan suuri merkitys yhteiskunnalle ymmärretään Arekilla. Tämän vastuullisen tehtävän edessä ollaan nöyriä ja sitä kunnioitetaan. Olemme myös hyvin tietoisia Arekin hallinnoimien keskitettyjen tietovarantojen ja niiden käyttöä tukevien palveluiden keskeisestä roolista asiakkaidemme prosesseissa. Keskitettyjen palveluiden toimintaan ja tietojen oikeellisuuteen on voitava luottaa.

Luottamus syvenee yhdessä tehden

Palveluiden jatkuva kehittäminen ja tehostaminen tapahtuu parhaiten syvässä ja hyvässä yhteistyössä. Kun yhteistyö on syvää, jatkuvaa ja läpinäkyvää luottamuskin syntyy kuin itsestään. Hyvän keskinäisen luottamuksen myötä kaikki voivat antaa oman parhaan panoksensa yhteisen tavoitteen eteen.

Arekin uuden strategian ytimessä on syvemmän yhteistyön kautta saavuttaa erinomainen asiakasymmärrys ja tuottaa juuri asiakastarpeeseen parhaiten osuvia palveluita. Yhteistyömallia etenkin palveluiden rakentamisen ja tuottamisen osalta uudistetaan seuraavan strategiakauden aikana, jolloin yhteistyö entisestään syvenee.

Itselleni luottamus ja siihen läheisesti liittyvä toisen auttaminen ovat olleet ohjenuoria koko elämäni ajan.  Muistan hyvin, kun eräs alku-urani esihenkilö kertoi yrityskulttuurista ja sanoi, että toisen sanaan pitää voida luottaa. Silloin ei tarvitse arvailla sanojen merkityksiä ja työyhteisössä vallitsee luottamuksen kulttuuri. Energia ohjautuu melkein automaattisesti kehittymisen kannalta oikeisiin kohteisiin.