Arek 20 vuotta – Luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa

Tänä vuonna 2023 Arek täyttää 20 vuotta. Arekilla on siis miltei kaksi vuosikymmentä rakennettu, ylläpidetty ja kehitetty eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita. Työtä on tehty arvojemme mukaisesti luotettavasti, vastuullisesti, yhteistyössä ja ilolla. Tässä juttusarjassa avaamme sitä, mitä arvot meille käytännössä tarkoittavat sekä kerromme onnistumisen ja ilon hetkistä Arekissa. Tervetuloa tutustumaan Arekiin juhlavuoden myötä.   

Vaakapohja 2png

Työpaikalla kaikki tekeminen perustuu luottamukselle  

Minna Lyytikäinen – järjestelmäpäällikkö

Luottamus työpaikalla koostuu molemminpuolisesta arvostuksesta ja avoimuudesta. Luotettava työnantaja on kaikkia kohtaan tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Töissä pitää voida luottaa, että asiat tehdään kuten on sovittu. Jos tätä pitää koko ajan epäillä, työnteosta ei tule mitään.

Työnantajalle pitää voida sanoa asioista ilman, että tarvitsee pelätä joutuvansa huonoon valoon. Luottamuksellisessa ilmapiirissä tämäkin on mahdollista ja asioista voidaan keskustella avoimesti, vaikka oltaisiinkin eri mieltä. Jos asioista ei puhuta avoimesti, väärinkäsitykset voivat kasvaa ja niistä voi tulla jatkossa isoja ongelmia. Kun asioista keskustellaan ja tietoa jaetaan avoimesti, työpaikasta tulee paikka, jossa viihtyy. Hyvällä työpaikalla kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja osallistua työskentelytapojen kehittämiseen.

Luottamuksen pohjalle rakentuu hyvä yhteishenki

Meillä on Arekissa mukavaa yhdessä ja hyvä yhteishenki. Tästä kertovat myös ilmapiirikyselyn tulokset, jotka olivat viime vuonna kaikkien aikojen parhaat. Areklaiset hoitavat työnsä tunnollisesti ja sovitusti. Uskon, että työnantajankin on tämän vuoksi helppo luottaa työtekijöihin. Koska Arek on pieni organisaatio, meillä ei ole isoja hierarkiaeroja: kaikkia on helppo lähestyä esihenkilöt mukaan lukien.  

Luottamuksella on iso merkitys päivittäisessä työssä ja sen tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Luottamus vaikuttaa paitsi ilmapiiriin myös kaikkeen jokapäiväiseen tekemiseen. Arekissa voi aina luottaa siihen, että saa apua työkavereilta ja esihenkilöiltä. Ylipäätään on tärkeää, että kaikki luottavat työpaikalla siihen, mitä yhdessä teemme.

Vankka luottamus toimittajien ja areklaisten kesken rakentuu ajan kanssa – ja rakennuttuaan se kestää

Laura Heikkuri – järjestelmäpäällikkö

Ensimmäinen mieleeni tuleva sana Arekin ja toimittajan välisestä yhteistyöstä on jouheva. Suhteessamme korostuu pitkäaikaisuus. Laskennan alueen järjestelmät ovat vaativia ja suhteellisen hitaasti omaksuttavissa. Tästä syystä myös toimittajan puolella on monia pitkäaikaisia työsuhteita ja monia luotto-osaajia, joita me täällä Arekissa arvostamme suuresti ja joita myös Arekin asiakkaat arvostavat.  

Pitkäaikaisissa suhteissa opimme tuntemaan toistemme hyvät ja huonot puolet. Tiedämme, kenen sähköposti tahtoo tukkeutua, kuka sekoilee sanoissaan tai kenellä on milloinkin suurin työkuorma. Tällöin myös heikkouksiamme on helpompi taklata. Heikkouksia ja haasteita riittää aina ja mielestämme olemme niitä voineet tahkoa kuntoon hyvässä yhteisymmärryksessä.  

Luottamuksen hedelmiä ovat kunnioitus ja sujuva yhteistyö

Yhdessä luottamuksen kanssa puhun myös kunnioituksesta ja arvostuksesta, jotka usein seuraavat luottamusta. Nämä kaikki ovat ilman muuta hedelmällisen yhteistyön pohja. Ilman luottamusta ottaa herkästi kannettavakseen toisenkin kuormaa ja elää jatkuvassa vahtaamisen ja epämiellyttävien yllätysten ilmapiirissä. Todellinen luottamus rakentuu kuitenkin vain ajan kanssa. Siksi toivoisin, että pitkäaikaisten toimittajasuhteiden arvo nähtäisiin molemmin puolin tärkeänä. Palkitsevinta on tehdä yhteistyötä, jossa voi luottaa toisen sanaan.  

Luottamuksen merkitys korostuu haastavina hetkinä  

Luottamuksen merkitys korostuu yllättävien kriisien kohdatessa. Kuitenkin se nousee esille ennen kaikkea työpaikan maratoneissa, eli esimerkiksi kriittisissä kehitysprojekteissa, joita työstetään usein varsin hektisessä ympäristössä.  

Minulle luottamus merkitsee paitsi toisten kunnioittamista ja arvostamista myös vastuuntuntoisuutta. Luotettavien, sanansa pitävien ja vastuunsa kantavien kanssa työskentely on sujuvaa. Se luo parhaimmillaan pohjan ylittää itsensä. Luottamuksen ilmapiirissä lopputulos voi olla enemmän kuin tekijöidensä summa.  

Hyvä asiakaskokemus syntyy luottamuksesta siihen, että kunkin tarpeet kuullaan ja nähdään

Pia Westerling – asiakkuusjohtaja  

Asiakaskokemus syntyy monista pienistä palasista. Kukin asiakas ja yksilö kokee sen aina omalla tavallaan, omiin tarpeisiin ja yhtiönsä tarpeisiin peilaten. Voisi kuitenkin sanoa, että tärkein asiakaskokemuksen tekijä on luottamus. Luottamus syntyy pikkuhiljaa ja yhdessä rakentaen.

Olemme rakentaneet toimemme, toimintamallimme ja tapamme mahdollisimman johdonmukaisiksi ja ennalta arvattaviksi. Me Arekilla pyrimme osoittamaan itsemme luottamuksen arvoisiksi hyödyntämällä asiantuntijuuttamme sekä kommunikoimalla asioista avoimesti ja rehellisesti. Asiakasvuorovaikutusta ja yhteisen ymmärryksen varmistamista pystymme lisäämään digitalisaation avulla.

Ei se, että toisinaan kaadutaan – vaan se, että noustaan ylös

Haasteita ja virheitä tulee aina vastaan, mutta se, miten kohtaamme ja ratkaisemme haasteet vaikuttaa siihen, vahvistavatko ne yhteistä luottamusta. Nopea asioiden korjaaminen ja vilpitön yhteinen huoli palveluiden toimivuudesta on meille kaikille aivan ykkösasia.

Asiakkaillamme on odotuksia projektien aikatauluista ja kustannuksista ihan jo lainsäädännönkin toteuttamisen kannalta. Kun pääsemme yhdessä etukäteen sovitun mukaisesti maaliin, voimme kaikki olla tyytyväisiä siihen, että yhteistyö kantaa. Sujuva yhteistyö ja onnistumiset kasvattavat luottamusta myös tulevan yhteisen työn läpiviemiseen.

Yllätykset ja ennalta-arvattavuus haastavat luottamusta

Ennakointi on se, mitä me kaikki toivomme. Emme halua yllätyksiä tai viime hetken juoksemista. Siksi pyrimme tuomaan yhteistyöhön asiantuntemukseen perustuvia faktoja, joiden perusteella voimme yhdessä luoda yhteisen näkemyksen ja odotukset. Luottamusta lujittaa siis asiakkaan ajankäytön arvostaminen.

Tavoitteemme on luoda yhteisiä eläkejärjestelmiä. Ilman asiakaskohtaisten tarpeiden huomioimista ja yksilöllistä keskustelua emme saavuttaisi täyttä yhteistä ymmärrystä ja luottamusta. Tunnemme hyvin asiakkaiden tarpeet, mutta pystyäksemme priorisoimaan tekemistä, haluamme ymmärtää ne vielä syvemmin. Osaaminen kasvaa yhdessä keskustellen.

Luotettavasti, vastuullisesti, yhteistyössä ja ilolla

Tärkein taitomme on kuunnella ja ottaa vastuu ongelmien ratkaisemisesta. Sitä kautta me Arekissa uskomme ansaitsevan luottamuksen, jota te ihanat asiakkaamme olette meille osoittaneet. Emme kuitenkaan unohda jatkuvan kehittymisen tarvetta.